REHBER SİTE
  Mustafa İslamoğlu Kimdir
 

Mustafa İSLAMOĞLU

28 Ekim 1960 tarihinde Develi (Kayseri)'de doğdu. Baba tarafından Sıddîkî olup, aile kökenini, Moğol İstilası (1258) üzerine, Bağdat'tan Anadolu'ya göç eden kafilelerden birinin teşkil ettiği tahmin edilmektedir. Anne tarafından Maraş'ta beylik kuran Kalenderoğulları'na mensuptur. Babası, bir din alimi olan Ahmed İslamoğlu, annesi Bahriye Hanım'dır.

İlk öğrenimini Develi Dumlupınar ilkokulunda, orta öğrenimini Develi İmam Hatip Lisesi'nde yaptı. Bu sırada babasından Arapça sarf-nahiv dersleri aldı. Ankara Hukuk ve İlahiyat fakültelerini kazandı, fakat Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü (sonradan İlahiyat Fakültesi)'nde yüksek öğrenimine başladı. Üç yıl okudu ve ayrıldı. Yüksek tahsilini Kahire el-Ezher üniversitesi İslam Hukuku fakültesinde sürdürdü.

İlk makalesini Milli Gazete'de (1980) yılında yayınladı. Şiir, deneme, araştırma-inceleme ve edebiyat eleştirilerini Mavera (1980) ve daha sonra Aylık Dergi'de (1982-1989) yayınladı. İlk ödülleri Üniversitelerarası şiir yarışması 1. ve 2.liğiydi (1980).

İnsan eğitimi çalışmalarını 1983 yılında başlattı. 1983-84 yıllarında askerlik görevini Denizli ve Kars'ta yaptı. 15 Nisan 1985'te Yasemin Kazankaya ile evlendi.

Kendisinin de içerisinde bulunduğu heyelan yaylımına tutulan "kurban kuşağa" adadığı İlk kitabı "Heyelan", Aylık Dergi Yayınları arasından 1987'de çıktı. Bu dönemde Kelim Sıddıki, Seyyid Muhammed Hüseyin Fadlullah, Nasrullah Mahsur, Halepçeli Şeyh Osman vd. islami hareket liderleriyle yaptığı konuşmalar, "Öncülerle Konuşmalar" adıyla Eksen Yayınları arasında yayınlandı (1989).

Aylık Dergi'de başlattığı dünya İslami hareketleri konusundaki araştırma yazılarını Meydan dergisinde sürdürdü. İnsan eğitimi çalışmalarının doğal bir sonucu olarak Akabe Kültür Eğitim Vakfı'nın manevi kuruculuğunu ve onur başkanlığını üstlendi (1990). Aynı yıl Denge Yayınları'nı kurdu.

1989 Yılında, hem öğrenim hem de araştırma amacıyla, Kahire'ye gitti. "İmamlar ve Sultanlar" (1990) adlı İslam tarihinin ilk 150 yılını ele alan eserini burada kaleme aldı. Yine aynı yıl, bir tecrübenin kitaplaşması olan Yürek Devleti'ni yazdı. Safinaz Kazım'a ait "fi Mes'eleti's-Sufur ve'l-Hicab" isimli eser, yazarın, "Kadının Özgürlüğü" adıyla Arapça'dan çevirip yayınladığı ilk tercümesidir. Kahire'de ve Kahire-Arabistan hattında yazdığı şiirleri "Ya-sîn" adıyla kitaplaştırdı. Daha sonra, cezaevi şiirleri de içerisinde olmak üzere, tüm şiirlerini "Divan -Tüm Şiirleri-" kitabında bir araya getirdi. Kahire'de verdiği tefsir derslerini "Adayış Risalesi" adıyla kitaplaştırdı(1992).

Bugüne dek, zorunlu ara vermeler dışında, her hafta yapılan Akabe Tefsir Derslerini, 1992 yılının Ekim ayında başlattı. Türkiye ve Kahire arasında mekik dokuyarak kaleme aldığı 8 ciltlik "Anadolu İslami Hareketleri" serisini ardı ardına yayınladı (1993-95). Aylık Dergi, Ribat, Vahdet, Meydan dergilerinde yayınlanan makaleleri "Makalat" adıyla kitaplaştı.

Haftalık Selam ve günlük Vakit gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı (1993-1994). Gazetede yayınlanan (1993) Kara Ses isimli bir köşe yazısından dolayı 5816 sayılı "koruma kanunu"na muhalefetten bir yıl, 1992 yılında Mazlum-Der'in Ankara'da yaptığı Kürt Forumu'na sunduğu "Kürt Sorununa İslami Çözüm" isimli tebliğinden dolayı da 1.5 yıla mahkum edildi. Gölcük kapalı ve Ankara/Ulucanlar yarı açık cezaevlerinde mahkumiyetini çekti (Ekim1995-Ekim1996).

Cezaevinde, mahrumiyet ve mahkumiyet şartları içinde Yahudi asıllı Macar oryantalist Ignaz Goldziher'in "De Richtungen der İslamichen Koranauslegung" adlı eserini Arapça tercümesinden Türkçeye çevirerek "İslam Tefsir Ekolleri" adıyla yayımladı.

Vakit ve Selam gazetelerindeki köşe yazıları "Dağarcık" adıyla kitaplaştı (1995).

HUMAN RIGHTS WATCH Helmann-Hammet 1997 ödülünü aldı.

1997'de başladığı Yeni Şafak gazetesi köşe yazarlığını halen sürdürmektedir. Bu gazetedeki yazılarından derlenmiş "Şafak Yazıları" 1998'de yayınlandı.

Genel tavsiyelerden oluşan "Tavsiyeler-I" 1995 tarihinde, aile ve çocuk eğitimi konusundaki seminer notlarından oluşan "Tavsiyeler-II" 1998 tarihinde yayınlandı.

Yürek Devleti kitabının bir devamı olarak, II. Uluslararası Fetih Sempozyumu'nda sunduğu tebliği detaylandırarak "Yürek Fethi"ni kaleme aldı (1997).

Kutsal topraklarda kaleme aldığı "Hacc Risalesi" 1998 yılında yayınlandı.

Yazarın en son kitabı, Ekim 1999'da yayınlanan "Bir yaradan kurşun çıkarır gibi / Söyleşiler-II"dir.

5.5 yıl sürecek olan ve bilinen ilk Video-Audio tefsir projesi olan "Tefsiru'l-Kur'an ve Te'vilu'l-Furkan" isimli görüntülü ve sesli tefsirini her ay iki ders olmak üzere 1998 başından itibaren yayınlamaya başladı.

Muhammed Sami (1986), Hatice (1987), Hümeyra (1992) ve Ömer Faruk (1994) isimli dört çocuk babasıdır.

Yazar, halen Yeni Şafak ve Akit gazetelerinde köşe yazarlığı yapmakta, Akev İslami Araştırmalar Merkezinde tefsir usulü dersleri vermekte, ayrıca her hafta, Akabe Vakfında herkese açık tefsir derslerini sürdürmektedir.
 

 
  Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı! Her hakkı saklıdır polat copyright 2008  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=