REHBER SİTE
  KAHTA EKONOMİSİ
 

KAHTA'NIN EKONOMİK DURUMU

İlçenin, daha önceleri karasal olan ikliminin Atatürk Barajının etkisiyle değişerek, Akdeniz iklimine yakın bir özellik göstermesi, tarım faaliyetlerin çeşitlenmesine imkan sağlamış, ilçenin ekonomik yönden kalkınmasına vesile olmuştur. Ancak, 1990 yılından sonra Kâhta – Diyarbakır arası ulaşımı sağlayan köprünün baraj suları altında kalması ilçenin stratejik öneminin azalmasına neden olmuş ve ilçe ekonomik yönden olumsuz bir şekilde etkilenmiştir.

 TARIM:

İlçemizin genel nüfusunun yaklaşık % 85’i tarımla iştigal etmektedir. İlçemiz tarımsal yönden büyük bir potansiyele sahiptir. Tarımda kullanılan araziler çok geniş bir coğrafyaya yayıldığından, değişik ürün desenleri üzerinde tarımsal faaliyetlerde bulunulmaktadır. Düz olan kısımlarda hububat tarımı, sebzecilik, pamuk yetiştiriciliği, bakliyat yetiştiriciliği, yem bitkileri yetiştiriciliği, bahçe bitkileri yetiştiriciliği ve diğer endüstri bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Atatürk Baraj Gölünün çevresinde bulunan araziler elektropomp tesisleriyle sulanarak pamuk ve diğer sulu şartlarda yetiştirilebilen ürünler yetiştirilmektedir.  

         İlçemizde uzun yıllardan beri yapılan tütün yetiştiriciliği önemli bir geçim kaynağı olup, aile fertleriyle birlikte önemli bir istihdam sağlamaktaydı. Ancak 2004 yılı itibariyle tütün üretiminde kota uygulamasına geçilmesi ile birlikte tütün üretiminde sürekli bir düşüş eğilimi olmuştur. 

         Tütün üretimindeki bu düşüş ile birlikte kırsal kesimlerde yaşayan çiftçilerimiz geçimlerini sağlamak üzere çevre illerdeki tarımsal ürünlerde (pamuk çapası ve hasadı, kayısı hasadı, fındık hasadı vb.) mevsimlik işçi olarak çalışmaya başlamışlardır. 

         İlçemizde 1997 – 2007 yılları aralığında gerçekleştirilen tütün üretimi bilgilerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

KAHTA YAPRAK TÜTÜN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİNE GÖRE TÜTÜN ÜRETİM TABLOSU 

 

YIL

EKİCİ SAYISI

TOPLAM DENK

TOPLAM KİLO

1997

8.722

179.576

6.667.202

1998

 11.248

122.553

4.726.308

1999

10.933

71.808

2.553.080

2000

12.582

80.597

3.090.252

2001

9.317

39.048

1.455.252

2002

7.851

39.211

1.432.330

2003

7.577

41.378

1.551.173

2004

7.501

42.286

1.585.649

2005

7.469

42.152

1.616.100

2006

7.428

39.110

1.424.011

2007

6.992

27.912

1.075.942

GENEL TOPLAM

97.620

725.631

27.187.351

2007 yılında ekicilere ödenen toplam tütün bedeli 5.087.667,17 YTL’dir.

 İlçemizde tütüne alternatif olarak Meyveciliğin geliştirilmesi Projesi çerçevesinde ilçemiz merkez ve köylerinde nar, bağ, zeytin ve ceviz bahçesi tesisi teşvik edilmektedir.

 İlçemizdeki Ekilebilir Arazi Durumu: 

TOPLAM TARIM ALANI

: 775.237 Dekar

ORMAN ALANI     

: 205.696 Dekar

ÇAYIR MERA ALANI      

:   69.080 Dekar

TARIM DIŞI ARAZİ (TAŞLIK GÖL)

: 421.753 Dekar

DİĞER        

:   18.234 Dekaı

TOPLAM TARIM ALANININ YETİŞTİRİCİLİK YAPILAN ÜRÜNLERE GÖRE GENEL DAĞILIMI

TOPLAM TARLA ALANI (Sebze, Hububat, vs.)                 :  757.592 Dekar

TARLA ALANI (Buğday, Arpa, Mercimek, Nohut, vs)         :  735.164 Dekar

SEBZE ALANI                                                                :      9.428 Dekar

TOPLAM MEYVE ALANI                                                :    30.645 Dekar

TOPLAM SERA ALANI                                                   :           15 Dekar

ANTEP FISTIĞI (88.800 Adet)                                        :      1.491 Dekar

ZEYTİN (162.000 Adet)                                                 :      6.000 Dekar

BAĞ                                                                              :    18.500 Dekar

NAR                                                                              :      5.215 Dekar

DİĞER MEYVELİKLER                                                   :        930 Dekar

 SULANAN ALANLAR

TOPLAM SULANAN ALAN                           :   84.100 Dekar

DEVLET SULAMASI                                    :   ----- -----------

HALK SULAMASI                                        :   84.100 Dekar

 HAYVAN VARLIĞI

ARI KOVAN SAYISI                                    :       5.915 Adet

SIĞIR                                                         :     20.570 Adet

KOYUN                                                       :     49.850 Adet

KEÇİ                                                          :     19.800 Adet

AT                                                             :         420 Adet

KATIR                                                        :         380 Adet

EŞEK                                                         :        1830 Adet

TAVUK, HİNDİ, VS.                                     :     75.010 Adet 

ALET MAKİNE VARLIĞI

TRAKTÖR                                                  :       1.570 Adet

PULLUK (DİSKLİ)                                       :            25 Adet

PULLUK (SOKLU)                                      :       1.500 Adet

KÜLTÜVATÖR                                            :       1.420 Adet

MİBZER                                                      :          124 Adet

MERDANE                                                  :            10 Adet

GÜBRE DAĞITICISI                                    :          900 Adet

RÖMORK                                                    :       1.570 Adet

ÇAYIR BİÇME(ORAK)                                 :            42 Adet

OT TIRMIĞI                                                :            35 Adet

KARASABAN                                             :          500 Adet

SIRT PÜLVARİZATÖRÜ                               :          700 Adet

HOLDER                                                    :          162 Adet

MOTOPOMP                                               :          163 Adet

DAMLA TESİSİ                                           :            75 Adet

YAĞMURLAMA TESİSİ                                :            24 Adet

 

İLÇEDE BİTKİSEL ÜRETİM

ÜRÜN DESENİ

ÜRETİM TON

Buğday (Durum)

33.000

Buğday(Diğer)

67.500

Arpa

60.200

Çeltik

                                   4

Nohut

8.200

Kırmızı Mercimek

8.100

Fiğ(Dane),Mürdümük

3000

Yeşil Ot

288.000

Tütün

850

Pamuk

17.100

Yonca

450

Mısır(Dane)

400

Susam

5

Hıyar

420

Acur

17

Patlıcan

3,600

Bamya

2

Domates

3,600

Biber

850

Karpuz

3,240

Kavun

4,500

Soğan

1,210

Turp

5

Sarımsak

35

Trabzon Hurması

34

Nar

600

İncir

252

Dut

96

Ceviz

100

Badem

88

Antep Fıstığı

58

Şeftali

30

Kiraz

4

Kayısı

27

Erik

24

Elma

52

Armut

25

İLÇEDE HAYVANSAL ÜRETİM

Büyükbaş Süt Üretimi

42,000 Ton

Küçükbaş Süt Üretimi

15,000 Ton

              Büyükbaş Et Üretim

3,000 Ton

              Küçükbaş Et Üretimi

360 Ton

İlçemiz genelinde 2001 yılından buyana Doğrudan Gelir Desteği Projesi uygulanmaktadır. İlçemiz genelinde yürütülmekte olan bu proje kapsamında tütün kotasına sahip olan üreticiler, tütün ekiminden vazgeçip, yerine yöremizde yetişen alternatif ürünlerden birini yetiştirdiği taktirde desteklenmektedir. Bu nedenle tütün ekim alanları daralıp, hububat ekim alanları artmaktadır.

İlçemizde Atatürk Baraj Gölü’nün su tutması ile çevrede bulunan arazilerde elektropomp tesisleri kurularak sulu pamuk yetiştiriciliği yapılmaya başlanmıştır.Yeni elektropomp tesislerinin kurulmasıyla pamuk alanlarında artış görülmektedir. Ayrıca üretilen kütlü Pamuk için çiftçilerimize pamuk primi ödemesi yapılmaktadır.  İlçemiz genelinde üretilen pamuklar,  İlçemizde mevcut 5 çırçır fabrikasına ve ilçe dışına satılmaktadır.

İlçemizde meyvecilik genellikle ‘sınır bitkisi’ şeklinde olup, dağınık bir durum sergilemekte iken son zamanlarda yapılan çalışmalar neticesinde kapama bahçe 13.000 dekara ulaşmıştır. Son dönemlerde gerileyen bağcılık, tütün alanlarının daraltılması ve flok seraya dayanıklı A.Asma anaçlarının kullanılması sonucu yeniden gelişmeye/canlanmaya başlamıştır.

            İlçemiz genelinde yapılan sebzecilik ekonomik amaçlı olmayıp, aile ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Ancak son yıllarda sulama imkânının artmasıyla ve sera alanlarının çoğalmasıyla ekonomik anlamda sebze yetiştiriciliği yapılmaya başlanmıştır. İlçemiz genelinde toplam 25 adet plastik sera ile 15 dekar alanda örtü altı sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır.

            İlçemiz genelinde kıraç alanlarda yağlık ve sofralık zeytin bahçesi tesisinin tütüne alternatif kârlı bir tarımsal faaliyet olacağı değerlendirildiğinden  bununla ilgili çalışmalara devam edilmektedir.

   Yağışın azlığı ve düzensizliği özellikle ilkbahar yağışlarının azlığı kuru ziraatı oldukça etkilemektedir. Bunun yanı sıra uzun süreli aynı tohumluğun kullanımı, toprak işlemenin bilinçsizce yapılması, toprak tahlillerinin yapılmayışı ve zirai mücadeleye önem verilmeyişi kuru tarımı olumsuz etkilemektedir.

   Yapılan çalışmalar ve bilgilendirmeler neticesinde 2. ürün yetiştiriciliğinde artış gözlenmektedir.

 TİCARET:

İlçemizdeki Kurumlar Vergisi Mükellef Sayısı 191, Sermaye Şirketleri 154, Diğerleri 27, Gerçek Usul Gelir Vergisi Mükellef Sayısı  1017, Basit Usul Gelir Vergisi Mükellef  Sayısı 1519 ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellef Sayısı 5108 olup, 2005 yılından 2007 yılına kadarki tahakkuk ve tahsilat tutarları ile tahsilat oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

YILLAR   TAHAKKUK TOP.   TAHSİLAT TOP.   TAH.ARTIŞI    TAHS.ART.   TAHS.O.

2005

7.980.603,59 

5.511.631,28

%38        

%27        

%69

2006

11.219.030.08

7.173.869,52

%40

%30

%64

2007

16.143.655,57

10.793.339,12

%43

%50

%66,85

PETROL: 

İlçemiz sınırları içersinde bulunan T.P.A.O.’ya ait toplam 13 üretim sahasında 118 kuyudan 2007 yılı içerisinde 2.697.915 varil ham petrol üretilmiş olup çıkarılan petrolün Türkiye ham petrol üretimine oranı % 18,29’dur.

            İlçemiz sınırları içerisinde TPAO tarafından petrol üretimi yapılan sahalar, kuyu sayıları ve üretim miktarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

S.N.

SAHALAR

KUYU SAYISI

2007 YILI SONU (VARİL)

TPAO                  TREADOR

1

Beşikli

14

213.291

2

Güney Karakuş

20

423.624

3

İkizce

8

99.675

4

Kuzey Karakuş

16

438.123

5

Karakuş

25

834.483

6

Tokaris

11

145.618

7

Lilan

1

3.914

8

Akpınar

1

5.173

9

Akgün

3

59.494

10

Eskitaş

1

5.999

11

Cendere

15

341.289         68.987

12

Doğu Karakuş

2

41.531

13

Batı Gökçe

1

16.664

TOPLAM 118

6.628.928         68.987

GENEL TOPLAM

2.697.917

30 Kasım 2007 tarihi itibariyle gerçekleşen Türkiye, TPAO ve Kahta İlçesi üretim miktarlarına ilişkin bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

 Türkiye üretimi       :        13.565.291 Varil

            TPAO üretimi          :             9.436.999 Varil

            Kahta üretimi          :            2.481.435 Varil

            Üretilen petrol, boru hatları ile taşınmakta olup, BOTAŞ kanalıyla TÜPRAŞ’a satılarak değerlendirilmektedir.

 KOOPERATİF-BANKA v.s..

 İlçemizde, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (11 Adet), Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ve Tarım Kredi Kooperatifi mevcuttur.

İlçede Ziraat, İş ve Garanti Bankası olmak üzere 3 banka faaliyet göstermektedir. Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifinin sağlamış olduğu krediler üretime katkı sağlamaktadır.

İlçemizde 300 bakkal ve bayilik, 42 fırın, 30 mobilyacı ve tamirat atölyesi, 30 tuhafiyeci, 50 manifatura, 85 konfeksiyon, 152 kaynakçı, demirci ve demir-doğrama atölyesi, 70 elektrikçi, 75 terzi, 95 berber ve kuaför, 115 kahve ve çay ocağı, 31 internet cafe, 10 kuyumcu, 11 zahireci, 25 marangoz, 5 çiçekçi, 6 fotoğrafçı, 75 kundura satış ve tamiri, 20 züccaciye, 33 cep telefonu tamir ve kontör satış mağazası,  6 kasap, 52 lokanta, 22 pastane ve tatlıcı, 6 beyaz eşya satıcılığı, 7 sebzeci, 112 motor-oto kaporta tamiri, 5 oto galeri, 5 saatçi, 6 pamuk / yüncü, 5 kalaycı / tenekeci, 16 nalburiye, 7 kasetçi 2006 yılı sonu itibariyle faaliyet göstermektedir.

 ORMAN:

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ormanlık sahalar ile Gerger, Sincik ve Samsat ilçelerinde bulunan ormanlık sahalar Kahta Orman İşletme Şefliğinin sorumluluk alanındadır. Orman İşletme Şefliğinin toplam ormanlık sahası 48.202 hektardır. Bu ormanlık sahanın 10.700 hektarlık bölümü Kahta ilçe sınırları içerisindedir.

Baltalık Saha : Orman İşletme Şefliğince sadece meşe türlerinde baltalık işletmesi yapılmakta ve baltalık saha miktarı 6.634 hektardır. Meşe baltalıklarında yapılan üretim faaliyetleri yapılmakta olup yıllık üretim miktarı ortalama 1000 sterdir.

Bozuk Orman : İlçemizdeki ormanların büyük bir kısmı bozuk orman niteliğinde olup toplam bozuk orman alanı 10133 hektardır.

Koru Orman Sahası : İlçemizdeki ormanların asli ağaç türü meşe olup bu ağaç türlerinden oluşan koru ormanı alanı 567 hektardır.

Ormansız Açık Saha : Ormansız açık saha alanı 6040 hektar olup, bu alanlarda teknik açıdan ağaçlandırmaya elverişli olanlar hızla ağaçlandırma kapsamına alınmaktadır.

 TURİZM:

İlçemiz sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikler nedeniyle önemli bir turizm merkezi konumundadır. Özellikle Kommagene Medeniyetinden kalan tarihi miras, kültür turizmi için dünyanın en önemli kaynaklarından birini teşkil etmektedir. İlçemizin önemli tarihi kültürel ve doğal zenginliklerini arkeolojik kültür varlıkları ve ören yerleri oluşturmaktadır. Bunlar ulusal ve uluslar arası öneme sahip Nemrut Dağı (Antiochos’un Anıt Mezarı – Dev Heykeller), Arsemia (Eski Kale), Eski Kâhta Kalesi (Yeni Kale), Cendere Köprüsü (Roma Köprüsü), Karakuş Tümülüsü (Kadınlar Anıt Mezarı) ile Şeytan Köprüsü, Kıran Köprüsü (Değirmenbaşı Köprüsü), Han Yeri (Burmapınar), Yassıkaya ören yerleridir. 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağının zirvesinde bulunan, Kral Antiochos’un Anıt Mezarını ziyarete gelenler, güneşin gizemli doğuşunu ve batışını izlemektedirler.

            İlçemizdeki turizm potansiyelinin artırılması, iç turizmin canlandırılması, ilçedeki istihdamın arttırılması ve ilçe ekonomisine katkı sağlanması amaçları doğrultusunda 1993 yılından itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin ilk ve tek Uluslararası etkinliği olan Uluslararası Kahta Kommagene Festivali  tertiplenmeye başlanmıştır. 

          Kommagene Medeniyetinin adıyla tertiplenen ve geleneksel hale getirilen festival kapsamında ulusal ve uluslararası kültürel, sportif, akademik etkinliklerin sergilenmektedir. Festivalde yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sergilenen etkinlikler ilçe, bölge ve ülke tanıtımına önemli katkı sağlamaktadır.

           İlçemizin yıllık turizm potansiyelinin sonucu olarak turizmden elde edilen gelir, ilçe ekonomisine yansımakta ve değişik hizmet alanlarına katkılar sağlaması, ilçemizdeki ekonomik hareketi canlandırmaktadır. 2005 yılı sonu itibariyle ilçemizi toplam 22.970 yerli ve 15.948 yabancı olmak üzere 38.918 turist ziyaret etmiş olup, 1991-2005 yılları  arasında yıllar itibariyle Nemrut Dağı Milli Parkını ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayılarına ilişkin tablo aşağıya çıkarılmıştır.

A l t ı n   E l m a   Ö d ü l ü

Nemrut Dağı, 3. Uluslararası Nemrut Kommagene Festivaline katılan (1995) ATURJET (Türkiye Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği) ile FİJET (Uluslar arası Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu) yetkililerince Turizmin Oskarı sayılan ALTIN ELMA ödülüne (Golden Apple Awards) aday olarak gösterilmiş, uluslararası turizm arenasında gösterilen çabalar sonucu 2004 yılında ALTIN ELMA ÖDÜLÜ NEMRUT’A verilmiştir. Bu ödül Adıyaman Müzesinde sergilenmektedir.

   A r k e o l o j i k   A r a ş t ı r m a l a r

1881 yılında Nemrut Dağındaki eserlerin keşfiyle başlayan bilimsel araştırmalar, belli aralıklarla 1985 yılına kadar devam etmiş, çalışmalarda müzelerin babası Osman Hamdi Bey, Alman, ABD ve Türk Bilim Adamları yer almışlardır.

2001 – 2003 yılları arasında Hollanda’da kurulu Uluslararası Nemrut Vakfı tarafından yürütülen çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından durdurulmuştur.

YILLAR İTİBARİYLE NEMRUT DAĞI MİLLİ PARKINI

ZİYARET EDEN TURİST SAYILARINA İLİŞKİN TABLO

YIL

YERLİ TURİST SAYISI

YABANCI TURİST SAYISI

TOPLAM

1991

2.497

12.746

15,224

1992

1.322

19.007

20,329

1993

558

10.465

11,023

1994

245

1.989

2,234

1995

3.391

6.150

9,541

1996

7.218

9.644

16,862

1997

9,275

12.345

21,62

1998

11.459

14.692

26.151

1999

19.575

8.412

27.987

2000

25.262

12.783

38.045

2001

26.562

25.461

52.023

2002

22.003

27.351

49.354

2003

18.117

13.583

31.700

2004

36.690

17.475

54.165

2005

22.970

15.948

38.918

2006

21.692

4.316

26.078

2007

25.334

12.140

37.474

 

HALICILIK:

İlçemizde halıcılık faaliyetleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 1987 yılında ilk halı atölyesinin açılmasından sonra yaygınlaşmaya başlamıştır. Bugün, Kahta’da Halıcılık, ekonomik açıdan önemli bir yer tutmaktadır. İlçemiz merkez ve köylerinde bulunan halı atölyelerinin 2006 yılı itibariyle son durumları aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

İlçe merkezinde 28 ve köylerde 13 olmak üzere İlçe genelinde  toplam 41 halı atölyesi bulunmaktadır. Bu atölyelerde 64 usta öğretici görev yapmakta, 1341 kursiyer kurs görüp halı dokumaktadır.  

YILI                      ÜRETİLEN HALI (M2)               ELDE EDİLEN GELİR

2002                      4150                                   284.780.000.000.TL
            2003
               3697                                   253.614.200.000.TL
            2004                      5808                                   398.100.000.000.TL
            2005
                      5725                                          486.500,00 YTL

 İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile halı atölyelerinde dokunan halılar çeşitli girişimciler aracılığı ile başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilmekte ve bir kısmı da ulusal pazarda satılmaktadır. 

HALICILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TABLO 

S.N.

ATÖLYENİN BULUNDUĞU YER (MAHALLE-KÖY)

ATÖLYE SAYISI

USTA ÖĞRETİCİ SAYISI

TEZGAH SAYISI

KURSİYER SAYISI

1

MENDERES MAHALLESİ

4

8

49

150

2

GİRNE MAHALLESİ

3

3

21

60

3

TURGUT ÖZAL MAHALLESİ

1

1

6

20

4

KARŞIYAKA MAHALLESİ

2

2

6

38

5

CAMİ MAHALLESİ

1

2

10

40

6

FATİH MAHALLESİ

2

2

18

40

7

GAZİ MAHALLESİ

4

6

39

120

8

CUMHURİYET MAHALLESİ

1

6

51

117

9

YENİ MAHALLE

3

4

26

80

10

ŞEYHBABA MAHALLESİ

1

1

8

25

11

HÜRRİYET MAH

2

3

16

60

12

BARAJ YOLU

1

3

15

63

13

HORİK YOLU

1

4

26

77

14

OFİS

1

1

7

20

15

ZİRAİ DONATIM BİNASI

1

2

20

36

16

YELKOVAN KÖYÜ

1

1

6

25

17

KOCAHİSAR KÖYÜ

1

1

15

25

18

DAMLACIK

1

1

15

25

19

KOÇTEPE KÖYÜ

1

1

9

25

20

TÜTENOCAK KÖYÜ

1

1

10

25

21

NARİNCE

1

2

20

50

22

GÖLGELİ KÖYÜ

1

1

10

25

23

TUĞLU KÖYÜ

1

1

10

25

24

BAĞBAŞI KÖYÜ

1

2

10

45

25

ARILI KÖYÜ

1

1

8

25

26

AKKAVAK KÖYÜ

1

1

6

25

27

SIRAKAYA KÖYÜ

1

1

10

25

28

AKPINAR KÖYÜ

1

2

15

50

 

TOPLAM

41

64

462

1341

 

 

alıntı
 
  Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı! Her hakkı saklıdır polat copyright 2008  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=