REHBER SİTE
  N.M. Satış Metodları
 
 
NM (NETWORK MARKETING) SİSTEMİNEDE SATIŞ METODLARI 
N.M. sistemi şirketlerin ürünlerini müşterilerine ulaştırmak için kullandıkları 21.yy en modern ve en gelişmiş ticaret sistemidir.
Network Marketing Dünya üzerinde 60 yıllık geçmişi olan çok katlı pazarlama dediğimiz bir ticari çalışma şeklidir. Son 20 yıl içerisinde teknolojinin de gelişmesiyle büyük bir ivme kazanmıştır.2000 yılından bu yana ise internetin dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılmasıyla dünya ticaret sisteminde büyük bir yere sahip olmuştur. Bugün yıllık çevirdiği sermaye 100 milyar doların üzerinde olup 250 milyona aşkın insan N.M. sisteminden faydalanmaktadır. Uzmanlarca bu yüzyılın yeni ticari formu olarak lanse edilmektedir. Bir nevi zincirleme Distribütör (Bayii) ağı oluşumudur. Bugün dünyanın ve ülkemizin birçok saygın firması bu çalışma şeklini benimsemeye ve kullanmaya başlamıştır. Bu ticarette kendi ürün veya hizmet satışlarınızın yanı sıra sizden sonra oluşacak olan tüm organizasyon cirosu üzerinden de kazançlara ulaşırsınız.

NETWORK MARKETİNG SİSTEMİ, doğrudan Satışın geliştirilmiş bir türüdür. Doğrudan satış; en bilinen tanımıyla, bir mal ya da hizmetin, tüketicilere yüz yüze birebir ilişkiyle ve genellikle de evlerde, işyerlerinde, perakende satış noktası sayılamayacak yerlerde, bir distribütör tarafından anlatılarak pazarlanan bir satış yöntemidir.
NETWORK MARKETİNG SİSTEMİ ise; distribütörlerin, iki farklı faaliyeti sonucunda kazanç elde edebildikleri bir doğrudan Satış türüdür. Bunlardan birincisi, kişisel olarak yaptıkları satışlardan doğan kazanç; %25 ile %50 arasında değişen kar oranı diğeri de, uygulanan plana göre, 0rganizasyonlarına kazandırdıkları müşteriler ve bu müşterilerinde kazandırdıkları diğer müşterilerin satışlarından doğan kazanç. (%20 ile %70) Bu nedenle NETWORK MARKETİNG SİSTEMİ,  kişiye kendi bağımsız işini kurma ve geliştirme şansını sunan bir ticari sistemdir.
N.M. sisteminde kullanılan farklı satış metotları vardır. Şirketler sattıkları ürüne göre bu metotları seçmektedir. Bunlar: matrix, Breakaway, Unilevel ve Binary dir. Şimdi bunları tek tek açıklayalım
1-Matrix: Matrix te en yaygın kullanılan metot 5x8 satış şeklidir. Yani şirketin aktif müşterisi olan her kişi, kendisinden sonra çalıştığı firmaya 5 yeni müşteri kazandırmak durumundadır. Böylece sisteme daha fazla kişinin dahiliyeti kendisinden sonra gelen basamaklara bağlıdır. Matrix te büyüme 8. basamağa kadar devam eder. Kişi kendisinden sonra gelen 9. basamaktan kar elde edememektedir. Kişilerin gelir potansiyeli eşittir. Kişi sayısıyla basamaklar çarpıldığında hisse gelir potansiyeline denk gelir. Günümüzde 5x7, 3x9, 2x12 şeklinde farklı matrixler vardır. Bu sistemi kullanan şirketlerin ödeme yolu ve ödenecek miktarları belirleme yolları da farklıdır.
2- Breakaway: Bu planda herkes kendisinden üstteki kişiden farklıdır. Böylece üstler guruptan sayılmaz. Bu ayırım üstlerin sayısı ile de alakalıdır. Her ayrı insan özel hisse ve indirimden yararlanabilir. Böylece herkes üstünden ayrılmaya yani breakaway’a ulaşmaya çalışır. Kişi ayrıldığı üstüne % 7 oranında hisse verir. Kişi bu planda yükseldikçe daha fazla indirimden ve imtiyazdan faydalanır. Bu planda asıl kar breakaway derecesine ulaşınca elde edilir. Bu plan bilgisayarın kullanılmaya başlanmadığı dönemler de uygulanmıştır. Bu planı kullanan şirketler binlerce satış birimiyle diyaloga geçmek yerine breakaway derecesinde sınırlı sayıda kişiyle diyaloga geçerdi ve breakaway derecesindeki kişilerde kendi guruplarıyla diyaloga geçerlerdi.
3- Unilevel: Bu plan temel tüketim malzemelerinin satışında kullanılmaktadır. Bu planda kişi, istediği kadar hisse ile işe dahil olabilir ve dahil edeceği kişi sayısında herhangi bir sınır yoktur. Çalışanlara verilen kar payı satılan ürünün belirli bir yüzdesidir. Örneğin satılan ürünün fiyatının % 20 si aktif müşteriye verilir. Şirket bu karı satış miktarına göre düşürebilir. Bu planı kullanan şirketler müşterilerine aylık belirli bir miktarda ürün almayı zorunlu kılar.
4- BINARY: Daha önce kullanılan bütün ticari metotların çok üstünde geliştirilen bir metottur. İkilik düzen, çift yol, iki kol üzerinden ilerlemek anlamına gelir.
BINARY metodunda üretici firma ile müşteri arasında hiçbir vasıta yoktur. Üretici ürettiği ürünü direk müşterisine ulaştırmaktadır. Bu sisteme dâhil olan her müşteri bir ürün alarak girer ve kendisiyle beraber iki kişiye daha tavsiye eder böylece her ürün alan iki kişiye tavsiye ederek ürün satışının ikiye katlanmasını sağlar. BINARY metodu üreticiye ve sistemde çalışan aktif müşterilere aynı anda çok büyük gelirler sağlar. 2>4>8>16>32>64 ve 64 kişi 128 kişiyi daha kazandırıyor yani var olanı iki ile çarparak çoklu bir satış sağlıyor.
Sisteme dâhil olan herkes alacağı ürünü direk şirketten almakla beraber iki kişiye tavsiye ederek ilerlediğinden dolayı pazarlamacılık gibi zor bir satış yöntemi ortadan kalmış oluyor.
BINARY metodu özellikle değerli ürünlerin satışında kullanılan bir metottur. Bu nedenden dolayı çalışanlarına çok yüksek bir kar payı bırakmaktadır.
BINARY metodu NETWORK MARKETİNG SİSTEMİNDE uygulanan diğer metotlardan daha fazla başarı sağlamıştır.
Sistem içerisinde bulunduğunuz organizasyonun tüm gücünü hissettiğiniz gibi sistem gereği başka ülkelerin ticari gücünden de destek alabilmektesiniz. Sistem sağ ve sol olmak üzere iki kol üzerinden büyümekte olup çalıştığınız firmaya kazandırdığınız ilk iki müşteriden sonra onların da kazandırdığı yeni müşteriler alt organizasyonlarınızın altına sistem tarafından yerleştirilmektedir. Böylece BINARY metodunun gücü tüm organizasyonu diri tutmakta ve sistem içinde aktif olan her birey aynı kazancı elde edebilmektedir.
BINARY metodunda sadece bir kolunuzun ilerlemesi o an için size kazanç sağlamaz. MEGA HOLDİNGS 3 sağ 3 sol üzerinden kar payı vermektedir. Bunun birinci nedeni kişiler arasındaki zaman farkını ortadan kaldırmak, yani kimin daha önce ya da sonra N.M sistemine dahil olduğu değil kimin daha aktif olduğu önemlidir. İkincisi ise ikiye katlamayı (çoklu satış) sağlamak içindir. Sadece bir kolun ilerlenmesiyle kar elde edilecek olsaydı 1>2>3>4>5>6 şeklinde gider ve bu şekilde 1000’e bile ulaşılsa 1000’den sonraki sayı 1001 olacaktır. Çok ağır ilerleyeceği için kar da çok az olacaktır. İşte MEGAHOLDİNGS BINARY metodunu uygulayarak 3 sağ 3 sol üzerinden kar payı vererek çoklu satışı sağlamaktadır. Yani 1000’den sonraki sayı 2000’dir.
Elde edilen kazanç da ikiye katlanarak gittiği için BINARY metodunu kullanan her firma müşterisinin kazancına belirli bir aşamadan sonra sınırlama getirmek zorundadır. Nitekim MEGA HOLDİNGS de müşterilerine dağıttığı kar payına belirli bir aşamadan sonra sınırlama getirmiştir. Bu uygulama da günlük 45 sağ ve 45 soldur. Gün içerisinde organizasyonunuzun şirkete kazandırdığı müşterilerin maksimum 45 sağ 45 solundan kar payı elde edebilirsiniz. Yani bir gün içerisine sol tarafınızdaki organizasyonunuzun 100, sağ tarafınızdaki organizasyonunuz da firmaya 100 yeni müşteri kazandırması durumunda firma size 90 (45 sol 45 sağ) yeni müşteri için kar payı verir. Bu uygulama ile en üstteki çok kazanır mantığı tamamen ortadan kaldırılmıştır.
 
 

 

 
 
       
     
     
 

Bugün 2 ziyaretçi (5 klik) kişi burdaydı!

 

 
  Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı! Her hakkı saklıdır polat copyright 2008  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=